Surat Al Fatihah [7 Ayat]

Surat Al Baqarah

Faidah (QS. al-Baqarah: 1-2) Di dalam Al-Qur’an terkandung ilmu yang meyakinkan; sehingga ia akan bisa menyingkirkan keragu-raguan. Seba...

Surat Ali Imran

FAIDAH AYAT 54 : @  Tipu daya itu ada yang jelek dan ada yang baik @   Segala sesuatu yang tercela menurut angan-angan kita, mak...

Surat An Nisaa

Faidah  (An-Nisaa : 115) @ Jika Anda ingin meniti jalan yang lurus dalam hidup ini hingga selamat sampai tujuan, berjumpa dengan Allah...

Surat Al Maidah

Faedah Ayat 3 : @  Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kewajiban umat Islam adalah ittiba’. @ Tidak me...

Surat Al An'am

Faedah Ayat 21 : @  Orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allâh Azza wa Jalla, tidak akan beruntung. Faedah Ayat 112 : @ ...

Surat Al A'raf

Surat Al Anfaal

Faidah Ayat 33 : @  ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab. Pertama, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah manusia dan ini...

Surat At Taubah

Faidah Ayat 18 : @  mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sebagai orang-orang beriman adalah (persaksian yang) be...

Surat Yunus

Surat Huud

Faidah  (QS. Hud: 87-88). Tujuan Nabi Syu’aib dalam membantah adalah untuk melakukan  ishlah  (perbaikan), bukan untuk tujuan duniawi a...

Surat Yusuf

Surat Ar Ra'du

Juz 1 [ INGGRIS ]


Per 5 Juz [ INGGRIS ]